Nghiệm thu Dự án đầu tư, thiết kế cơ sở Dự án gold Tower

Từ các suy luận trên có thể thấy mặc dù (có thể) trong các VBPL của Nhà nước ban hành không nói rõ “CĐT phải nghiệm thu trước khi trình duyệt” thì đương nhiên ta phải hiểu đó là công việc của CĐT phải làm trước khi trình lên cấp có thẩm quyền. Qua trao đổi trên cho thấy tính “vận dụng” và “hiểu” các VBPL như thế nào là điều cần rất cần thiết đối với tất cả mọi người (các Bộ vẫn thường tổ chức trao đổi thảo luận mỗi khi ban hành các văn bản mới để mọi người hiểu nội dung quy định một cách đầy đủ và chính xác là vì thế), chúc Dự án gold Tower sớm tìm ra phương pháp để cập nhật và hiểu các quy định của Nhà nước một cách hiệu quả, thân chào! Bạn cứ hiểu và vận dụng văn bản NN như thế thì chết những người thực hiện. Trong quá trình làm Dự án gold Tower, Dự án gold Tower đã bao giờ nghiệm thu rồi mới trình chưa?Hay là trong HĐ luôn có câu “SP thiết kế cơ sở, dự án phải đc duyệt”?Căn cứ vào đâu mà bạn đòi nghiệm thu (chấp thuận và đóng dấu ko có nghĩa là no thu, cái này bạn xem ND209 Phụ lục số 3 sẽ thấy cơ sở nghiệm thu sản phẩm thiết kế ntn?)Nếu no thu rồi, cơ quan thẩm định y/c làm lại thì bạn sẵn sàng trả tiền lần 2 cho TV chứ? ròi lần 3 và lần thứ n?Nếu Bạn đủ trình độ thì phê duyệt luôn làm sao phải trình thẩm định?Cũng như các công việc khác vậy thôi, nếu chấp thuận rồi thì là sao phải trình ai làm gì?… Rất nhiều điều ko đúng!
Bạn nên nhớ một điều, Tư vấn phải có trách nhiệm với sản phẩm của mình và giải trình các vấn đề liên quan đến SP của mình giúp CĐT vì tại sao bạn biết ko?Vì CDT ko làm đc mới thuê TV ,mà đã ko làm đc thì biết gì mà đòi nghiệm thu SP?Cũng như thuê thẩm tra vậy thôi, nếu CDT đã chấp nhận No thu rồi thì thuê TV thẩm tra làm gì?…
Còn vấn đề tại sao lại phát sinh câu chuyện phải No thu SP TKCS khi trình thẩm định đó là do sơ suất trong TT08/2005 tại PL số 1 có y/c tài liệu kèm theo TTr thẩm định có ghi BB No thu TKCS của CDT, đến TT02/2007 thay thế TT08 đã bỏ đi rồi. Vấn đề này Mình đã trao đổi với các Anh ở Cục GD&QLCLCTXD, họ nói ý nghĩa là CDT đã chấp nhận TKCS rồi chứ ko phải nghiệm thu SP thiết kế.Mà cái này đúng nhiều hơn cho các dự án ko phải là nguồn vốn NN.

Add your comment