Căn hộ Gold Tower và những điều cần biết

dự án của Căn hộ Gold Tower đã được phê duyệt trong danh mục kế hoạch vốn trong năm đã được HĐQT phê duyệt.
Vậy khi triển khai Căn hộ Gold Tower phải thực hiện theo kế hoạch được duyệt: tức là chỉ có 1 dự án cải tạo sửa chữa như bạn nói chứ không thể tự tiện tách ra cho dự án nhỏ lại để báo cáo KTKT. Hơn nữa, dự án bạn chưa hề quyết định phê duyệt báo cáo KTKT. Vậy vấn đề là:
Dự án Căn hộ Gold Tower đã có trong kế hoạch phê duyệt.
Khi thực hiện >7 tỷ thì buộc phải làm dự án chứ Luật k cho phép làm báo cáo KTKT.
NHưng cách giải quyết rất đơn giản:
– Căn hộ Gold Tower trình xin HĐQT thay đổi kế hoạch phê duyệt bằng cách tách ra làm 2 dự án riêng biệt đại loại như sau (hiện nay đang có bạn nhầm là 2 gói thầu là sai):

Cải tạo phần XD
​Lắp đặt thiết bị
Mục đích là để mỗi dự án mức đầu tư <7 tỷ để làm báo cáo đầu tư. Tất nhiên tổng mức đầu tư của cả 2 dự án này k được vượt tổng mức đã phê duyệt trong kế hoạch vốn của năm. Nếu vượt cũng lại phải giải trình. Nếu như chủ đầu tư có đủ năng lực (có cán bộ chuyên ngành phù hợp) thì tự thẩm định, nếu không có thể thuê đơn vị tư vấn thẩm tra. Căn cứ báo cáo thẩm định hoặc báo cáo thẩm tra, người có thẩm quyền ra quyết định phê duyệt báo cáo KTKT.
Người ta biết lách luật nhiều hơn là biết làm theo luật đấy bạn à. Bạn nghĩ làm theo luật ai chả biết, nhưng số người làm sai còn nhiều lắm đấy, thậm chí không biết luật để làm đúng hay để lách nữa cơ.

Add your comment