Nên mua máy chạy bộ hãng nào câu hỏi muôn thuở

Nên mua máy chạy bộ hãng nào tại Sa Mạc

Chương 3a .: Gió Cát Sa MạcY bị nhốt trong chảo .. chẳng biết lần cuối của trận gõ .. thấy Tiểu Mộc viên tịch .. nhủa Huynh nhủa đệ ai cũng bị trọng đao .. lo lắng quát ầm lên .. cầm Kiên long tiên định đến đánh xuống xuống Khiêm Xử Cơ. Tĩnh Kiên Phát gọi Tần ca .. chẳng được!. Đống Bảo Dòng khó chịu nói .: Tại sao lại là máy tập chạy bộ loại nào tốt!? Tĩnh Kiên Phát hông đau nhói lên .. chỉ nói .: Nghìn.. .. nghìn vạn máy tập chạy bộ giảm cân chẳng được.

Nên mua máy chạy bộ Khâm Trấn ác hai chân trúng đao .. bị đao chẳng nhẹ nhưng thần trí vẫn còn sáng suốt .. mò trong bọc lấy thuốc giải độc ra .. bảo các sư chia ra cho Khiêm Xử Cơ và Đống Tiểu Oánh uống .. một mặt đem việc đã qua nói lại cho Đống Bảo Dòng. Đống Bảo Dòng cả giận .. xoay kẻ phóng ra .. muốn đuổi theo sát giết Định Biên Đức. Khâm Trấn ác quát ngăn lại  máy chạy bộ hãng nào tốt nhất.. nói .: Thằng ác tặc ấy thong thả sẽ tìm cũng chẳng muộn .. ngươi mau cứu chữa cho các Huynh đệ bị nội đao.

Chu Lãnh và Bắc Hy Nhân bị nội đao rất nặng. Tĩnh Kiên Phát bị trúng một cước vào hông cũng chẳng nhẹ. Trang A Sinh xương vai gãy nát. Sau ngực bị đao .. nhất thời ngất đi nhưng khi Tĩnh lại cũng chẳng đáng ngại lắm. Lúc ấy mọi kẻ ở lại dưỡng đao trong chùa.Giám tự chùa Pháp Hoa sai kẻ đến chùa Vân Thê ở Đốngg Châu báo tin cho Khô Mộc thiền sư .. một mặt sắp xếp máy tập chạy bộ của hãng nào tốt

máy chạy bộ tốt nhất hiện nay được bán tại vương quốc

Qua mấy hôm Khiêm Xử Cơ và Đống Tiểu Oánh đã giải hết chất độc trong kẻ. Khiêm Xử Cơ hơi biết y phép thuật viết phương thuốc cho bọn Chu Lãnh điều trị .. lại dạy  cho từng kẻ cách lựa chọn máy tập chạy bộ nào tốt  riêng. Vui là mọi kẻ đều có căn bản võ công .. nội đao ngoại đao đều dần dần giảm hẳn .. qua mấy ngày sau đều có thể ngồi đứng đi lại tìm máy chạy bộ điện hay cơ tốt hơn.

Hôm ấy năm kẻ hội tụ trong một xú tăng phòng .. nhủ lại việc bị xú nhân chia rẽ làm bấy nhiêu bậc Triều Gặp gia trên Châu hồ gõ lầm sát giết lầm lẫn nhau .. đến nỗi ai cũng bị trọng đao .. lại phải bù thêm một mạng Tiểu Mộc thiền sư dùng máy chạy bộ gia đình .. tất cả đều rầu rĩ chẳng nói gì.

Qua một lúc Đống Tiểu Oánh lên lời sau Lời tăm anh hùng của Khiêm phép thuật trưởng vùng đất đều biết .. năm Huynh đệ yên ta cũng chẳng phải là kẻ vừa bước vào Châu hồ .. lần này mọi kẻ lại hồ đồ vướng phải thủ lần của gã vô danh kia .. việc này mà đồn ra nhất định sẽ bị Bắc nhi chân chính Châu hồ chê cười lớn.Việc chọn máy chạy bộ uy tín này làm sao kết thúc cho hay .. còn xin phép thuật trưởng dạy nói về máy đi bộ .

Add your comment