Nhưng tôi không sống ở làng gốm bát tràng

Chẳng qua là vì hắn sợ Trương quan viên  bất bình mà không cứu cốc cafe cho thì tính mạng hắn chỉ có nước đi theo Diễm Thiền Khoản  mà thôi. Và rồi cái túi cũng sẽ về cốc tách cafe xem tại đây tay kẻ khác.

Đồng Thiệu Hoàn  tuy đã lấy cái yuis hồng xuống khỏi cốc cafe  vai mà lòng vẫn còn do dự. Diễm Thiền Hướng  thấy vậy nói: Ông Đổng à! Chú cứ vững bụng đi, đừng nghi ngờ chi hết!

Đồng Thiệu Hoàn  phải trao cái túi lại cho Diễm Thiền Hướng . Lấy túi xong, Diễm Thiền Hướng  cốc tách cafe mới dở giọng nói:

Mọi người sẽ biết đến gốm bát tràng

Này ông Đổng! Chú từng nói với anh tôi là anh ấy không đủ sức cáng đèn xông tinh dầu nổi việc này, nếu chẳng may thất bại sẽ làm mất cả danh tiếng bao thời gian của Uy Chấn Hà Sóc Vũ Tuyền Đường . Chú lại rủa anh tôi rằng sẽ không tròn trách nhiệm và chết với cái túi màu đèn xông tinh dầu hồng này. Chẳng ngờ cái miệng của chú ác thật! Anh tôi quả chết với cái túi màu hồng này! Khi chú giựt đèn xông tinh dầu bằng điện cái túi trên người chết  anh tôi xuống, nếu không có tôi can thiệp mà ngăn cản đèn xông tinh dầu bằng điện con nhỏ áo vàng kia thì chắc chú cũng theo anh tôi luôn rồi!

Nhưng tôi không vì những lời nói bất nhân của chú mà bỏ việc đèn đốt tinh dầu công nên vẫn liều mạng đánh với con nha kia để cho chú được tẩu thoát. Thế mà chú vẫn tự đắc cho rằng không có chú thì hoài công tất cả, lại tiếp tục nói xấu cái chết của anh tôi bảo là đèn đốt tinh dầu http://gomhailong.vn/den-xong-tinh-dau không làm tròn trách nhiệm.

Mọi người sẽ biết đến gốm bát tràng

Mọi người sẽ biết đến gốm bát tràng

Chú vẫn tự hào rằng chỉ có chú mới đủ sức bảo vệ danh của Trần Vi làng gốm bát tràng nơi này . Đến chắc chú đã thấy rõ rồi chứ? Chú còn đủ tài đủ sức bảo vệ được của công ấy hay không? Trao lại cho tôi, chú sẽ được dịp xem ai có tài trí, có bản lĩnh  bảo vệ cái túi này đem đến làng gốm bát tràng nơi đến chốn cách bình an vô sự.

Diễm Thiền Hướng  vốn đã hầm Đồng Thiệu Hoàn  từ lâu và bất mãn gốm mỹ nghệ đủ điều, nay được dịp nói hết tất cả những điều ấm ức trong lòng ra thì cảm thấy hả giận vô cùng. Đồng Thiệu Hoàn  nghe Diễm Thiền Hướng  nói  giống thế chỉ cúi đầu làm thinh, vừa giận vừa thẹn. Hắn bỗng cảm thấy gốm mỹ nghệ hối  đã trao cái túi . Diễm Thiền Hướng  nhìn mặt Đồng Thiệu Hoàn  bỗng thấy tội nghiệp nên lại an ủi:

– Ông Đổng! Nói thì nói vậy thôi chứ tôi không hề oán hận chú đâu. Công lao gốm sứ bát tràng chú khó nhọc thế nào, khi đến trước mặt Triệu quan viên  tôi sẵn sàng mua ngay gốm sứ bát tràng trình bày rõ ràng để cho chú được ban thưởng.

 

Add your comment